Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Feestelijke uitreiking pre-master certificaten

Op maandag 29 oktober ontvingen de studenten die vorig academisch jaar de pre-master Orthodox Christianity hebben gevolgd hun certificaat. Zij waren de eerste lichting studenten van deze opleiding, die via afstandsonderwijs en in deeltijd wordt aangeboden. Het was een feestelijke uitreiking waarbij ook de vice-decaan van de faculteit, prof. Joke van Saane aanwezig was. Het certificaat beschrijft de vijf onderdelen van de opleiding die de studenten met goed gevolg hebben doorlopen en vormt de bekroning op het intense studiejaar dat de studenten achter zich hebben liggen. De onderdelen zijn: History of Orthodox Christianity, Scripture in Orthodox Christianity, Orthodox Anthropology, Liturgy in Orthodox Christianity en Orthodox Theology.

Twee studenten konden helaas niet aanwezig zijn, maar de overige zeven, van wie er nu zes de master-opleiding Spiritual Care volgen, namen hun certificaat in ontvangst. De docenten vader Joan Lena en vader Michael Bakker overhandigden aan elke student, begeleid met persoonlijke woorden, zijn of haar pre-master certificaat. Vader John Behr, de derde docent in het pre-master programma, bracht vanuit New York zijn gelukwensen over.

Dit academisch jaar hebben we ook weer negen studenten in de pre-master, van wie drie het programma als minor binnen hun opleiding in respectievelijk Nijmegen en Leuven volgen.

Hier staat meer informatie over de pre-master/minor Orthodox Christianity en een aanmeldformulier voor het academische jaar 2019-2020. HBO-studenten die theologie studeren aan onder andere Hogeschool Windesheim hebben de mogelijkheid om de opleiding als minor in hun HBO-studie te integreren; deze minor is dan tegelijkertijd een zogenaamde ‘ingedaalde pre-master’ die toegang geeft tot de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care aan de Vrije Universiteit.

Lezing vader John Behr op 14 december

Op 14 december geeft vader John Behr een lezing in de Koptisch-orthodoxe kerk in Amsterdam-Noord met als titel “Coming to know Christ”. U kunt zich hier aanmelden.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram