Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Internationale Orthodoxe theologische conferentie in Roemenië

Van 9 tot 13 januari hield de International Orthodox Theological Association (IOTA) in Roemenië haar eerste conferentie. IOTA is een gemeenschap van kerkleiders, wetenschappers en professionals die, in de context van de Orthodoxe traditie, wereldwijde uitwisseling van kennis wil bevorderen. Namens het ACOT namen vr Andrew Louth, vr Michael Bakker en vr Joan Lena deel. Verdeeld over 50 bijeenkomsten, gaven deelnemers uit 30 verschillende landen zo’n 300 presentaties op hoog academisch niveau over uiteenlopende onderwerpen. De inleidende lezing werd gegeven in het prachtige operahuis van Iași door Metropoliet Kallistos Ware, naar wie de leerstoel in de Orthodoxe Theologie aan de VU is vernoemd.

 

Promotie vader Alexandros Chouliaras 

Op donderdag 7 februari 2019 hoopt priester Alexandros Chouliaras uit Athene zijn proefschrift met de titel ‘The Anthropology of St Gregory Palamas: the Image of God, the Spiritual Senses, and the Human Body’ om 13:45 in de aula van de Vrije Universiteit Amsterdam te verdedigen. U bent van harte uitgenodigd deze plechtigheid bij te wonen. U kunt zich via deze pagina aanmelden. Na afloop van de promotie bent u in de gelegenheid vader Alexandros te feliciteren tijdens de receptie.

 

 

Lezing Norman Russell

Na de receptie n.a.v. de verdediging van zijn proefschrift door vader Alexandros Chouliaras verzorgt Norman Russell een lezing over het onderwerp ‘Saint Gregory Palamas: a theologian for our times’. Norman Russell is een Honorary Research Fellow aan St Stephen’s House, Universiteit Oxford. Hij geniet bekendheid als onderzoeker op het gebied van de patristiek en als vertaler van hedendaagse, Griekse filosofen en theologen. De lezing begint om 16:30 uur, in zaal 1A-33. Voor meer informatie, zie de betreffende Activiteiten pagina. U kunt zich aanmelden voor deze lezing via deze pagina.

 

 

 

Lezing vader John Behr 

Op vrijdagavond 8 februari geeft vader John Behr een lezing in de Koptische Kerk te Amsterdam, met als thema ‘Male and Female’: “Genesis speaks of God created the human being ‘male and female’, and yet the Apostles says that in Christ there is ’no male and female.” De lezing begint om 19:00 uur. U kunt zich opgeven via deze pagina.

Orthodox ≠ orthodox

Onlangs is grote ophef ontstaan over de zogenaamde Nashville-verklaring die mede is ondertekend door ‘orthodoxe protestanten’ verbonden aan de VU. Het ACOT en de Orthodoxen hebben niets met deze bedroevende verklaring van doen en wensen hierin ook niet betrokken te raken. De toon en inhoud van deze strijd zijn niet de onze. Er is een verschil tussen onze naam ‘Orthodox’ en het bijvoeglijk naamwoord ‘orthodox’ dat vaak in negatieve zin wordt gebruikt. In plaats van ‘orthodox’ of ‘conservatief’ zouden we onszelf eerder als ‘traditioneel’ omschrijven, zoals onze Honorary Fellow vader Andrew Louth vaak zegt. Wij bestuderen onze tweeduizend jaar oude Orthodoxe traditie op een betrokken en kritische wijze. Bovendien beseffen wij dat de Nederlandse Orthodoxie een onderdeel is van een wereldreligie waarin grote culturele verschillen bestaan. Een cruciaal onderdeel van ons mensbeeld is dat een ieder drager van het beeld Gods is en dat God elke mens oneindig liefheeft. In navolging van de Vroege Kerk lezen wij de Bijbel, na een eerste letterlijke bestudering van de tekst, spiritueel en symbolisch. Zo zijn bijvoorbeeld de vijanden waarover in de psalmen wordt gesproken in deze interpretatie niet andere mensen maar onze eigen demonen. Wij treden in de voetsporen van theologen zoals de Heilige Basilios de Grote (vierde eeuw) door nieuwe wetenschappelijke inzichten te bestuderen en eventueel onze traditie hiermee te verrijken. Daarom organiseerden wij onder andere in 2017 een besloten symposium over Orthodoxe pastorale zorg en seksualiteit. Hierop konden Orthodoxe theologen, biologen, psychologen, psychiaters en priesters kennis delen en overleggen op een open en vertrouwelijke manier.

Pre-master/minor Orthodox Christianity 2019-2020

U kunt zich al voor de pre-master/minor Orthodox Christianity van het academisch jaar 2019-2020 opgeven. Dit éénjarige programma biedt een grondige inleiding op en overzicht van het Orthodoxe Christendom. De pre-master/minor kan op zichzelf staand gevolgd worden, maar ook als voorbereiding op de Master opleiding Spiritual Care, die door de Vrije Universiteit wordt aangeboden. Meer informatie vindt u onder het menu Onderwijs.

Oprichting Orthodoxe Zendende Instantie

Op 16 december werd in Rotterdam de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI) opgericht. Metropoliet Athenagoras, voorzitter van de Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en Bisschop Arseny, voorzitter van het Samenwerkingsverband Oriëntaals-orthodoxe Kerken (SOKIN) tekenden hiertoe een overeenkomst tussen beide Orthodoxe koepels. Namens de Orthodoxen in Nederland (ongeveer een kwart miljoen) zal de Orthodoxe Zendende Instantie als vertegenwoordigend orgaan optreden bij de Nederlandse rijksoverheid. In de praktijk betreft het de ministeries van Justitie en Veiligheid, van Defensie (geestelijke verzorging van resp. gedetineerden en militairen) en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (academische theologische opleidingen). Daarnaast zal de OZI als aanspreekpunt fungeren op het gebied van standaarden en scholing voor geestelijke verzorging bij zorginstellingen, politie en in de eerstelijnszorg.

De oprichting van de OZI is historisch te noemen. Na 1500 jaar schisma hebben beide Orthodoxe families in Nederland besloten tot bestuurlijke samenwerking. Er is weliswaar nog geen herstel van eucharistische communie, maar er is wel vriendschappelijke samenwerking en er functioneert een gezamenlijk pastoraal team binnen het justitiepastoraat. Studenten van beide families studeren samen binnen het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie.

De oprichting van de OZI is een belangrijke mijlpaal in de emancipatie van de Orthodoxe gelovigen in Nederland. Al honderden jaren is de Orthodoxie in Nederland vertegenwoordigd, met als meest prominente Orthodoxe geloofsgenoot onze koningin Anna Pavlovna.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram