Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

EasterProcession

 

Christus is opgestaan!

Hij is waarlijk opgestaan!

 

De staf van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie wenst u een gezegende en vreugdevolle Paastijd.

 

Χριστὸς ἀνέστη! 
 ܡܫܝܚܐ ܩܡ
ΠιχρίςΤος αϥτωΝϥ!
Христóсъ воскрéсе!
Hristos a înviat!
Քրիստոս յարեա՜ւ ի մեռելոց!
المسيح قام
Christus resurrexit! 

 

 

 

Voorkeurspeiling in Nederlandse gevangenissen

Al enkele jaren werken Orthodoxe geestelijk verzorgers als freelancers in Nederlandse gevangenissen. Onlangs heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een peiling gehouden onder ingeslotenen met de vraag wat voor geestelijke verzorging zij willen hebben. Van hen kozen 3,49% voor de optie ‘Orthodox priester’ en daarmee zijn de Orthodoxen de grootste van de kleine denominaties geworden. Natuurlijk is het niet fraai dat er zoveel Orthodoxen ingesloten zijn. Aan de andere kant is het goed dat geestelijken van hun voorkeur in staat worden gesteld om kerkdiensten met hen te houden, hen bij te staan en hopelijk op het rechte pad te helpen.

De Orthodoxen in Nederland staan nu voor de uitdaging om in korte tijd ruim vier vaste posities als Orthodox geestelijke verzorger in te vullen. Omdat de Orthodoxen kerken hun geestelijken ook nodig hebben in de parochies, zouden ze deze overheidsbanen willen verdelen over deeltijd en freelance-aanstellingen. Hiernaast staat een foto van het huidige team Orthodox justitiepastoraat tijdens een studiedag aan de VU. De achtergrond van de leden weerspiegelt de diversiteit van de Orthodoxe tradities: op dit moment Koptisch, Grieks, Servisch, Syrisch, Russisch en natuurlijk Nederlands.

Foto2 gevangenispastoraaat Studiedag16062017

 

Nederlandse ministeries en zorginstellingen stellen het bezit van een relevant masterdiploma als eis voor een vaste baan als geestelijke verzorger. Afgezien van de (opleidings)eisen van de overheid stelt de eigen bisschop ook voorwaarden voordat hij de vereiste ‘zendbrief’ afgeeft en eventueel besluit tot een wijding als Orthodox geestelijke. Spreekt een baan als Orthodox geestelijk verzorger je aan, dan is het belangrijk om je van tevoren goed te oriënteren.

Zijn er alleen voor gedetineerden extra Orthodoxe geestelijken nodig voor? Nee, de behoefte buiten de gevangenis is niet minder groot. Het aantal inwoners van Nederland met een Orthodoxe achtergrond is in enkele jaren gestegen van zo’n 190.000 naar rond 225.000 (over deze aantallen meer in de volgende nieuwsbrief). Voor nieuwe parochies die gesticht worden zijn ook goed opgeleide priesters, diakens, lezers, zangers en zondagschooldocenten nodig.

Inschrijven voor de Orthodoxe opleidingen aan de VU

Naast de bestaande pre-master gaat het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie gaat ook een minor en een master verzorgen. De bestaande pre-master Orthodox Christianity structureert reeds opgedane kennis over de Orthodoxie, verbreedt de horizon naar de verschillende Orthodoxe tradities en bereidt voor op de academische eisen van een theologische master. Deze opleiding wordt grotendeels on-line gegeven, verspreid over een heel academisch jaar. Hier staat meer informatie en een formulier om je aan te melden.

Sta je als bachelor-student ingeschreven aan een Nederlandse universiteit en wil je je in de Orthodoxie verdiepen? Dan kun je de pre-master ook volgen als minor. Je studeert dan samen met de pre-master-studenten en integreert zo een samenhangend programma van 30 studiepunten in je hoofdstudie. Ben je geïnteresseerd? Lees op deze webpagina meer en vul het formulier in voor een intakegesprek, als je aan de voorwaarden voldoet.

Als je pre-master/minor hebt gedaan, kun je je studie vervolgen met de Orthodoxe variant van de Master Spiritual Care, waarmee we in het volgende academische jaar starten. Zes van de huidige pre-master-studenten hebben aangegeven dat zij door willen stromen naar deze éénjarige master. Je studeert dan deels ook met studenten van andere denominaties: misschien wel je toekomstige collega’s in de gevangenis! Omdat de meeste van onze studenten werken naast hun studie (en vaak een gezin en kerkelijke functie hebben), spreiden zij deze éénjarige master over twee jaar.

Financiële ondersteuning

Hoewel de Nederlandse overheid basisfinanciering geeft voor het onderwijs en het onderzoek van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie, is er aanvullende financiering nodig voor verdere ontwikkeling, een studiefonds voor Orthodoxe studenten, promotieonderzoek en andere initiatieven. Samen met de kerken en zusterinstituten in het buitenland timmeren we hard aan de weg.

Zowel eenmalige donaties als structurele bijdragen in de vorm van een jaarlijks terugkerend bedrag zijn welkom. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL35 INGB 0005391620 t.n.v. Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis te Amsterdam. De stichting heeft ANBI-status.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
LINKEDIN
Instagram