Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Bijna een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland

In het kader van de aanvraag voor een Orthodoxe theologische opleiding maakten we in 2014 een schatting van het aantal Orthodoxen in Nederland. Op basis van o.a. cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) kwamen we op een schatting van ongeveer 190.000 Orthodoxe ingezetenen. Niet al deze mensen gaan elke zondag naar een Orthodoxe kerk, maar als ze ziek worden, in de gevangenis belanden of dienst nemen in de Nederlandse krijgsmacht, stellen ze prijs op Orthodoxe pastorale zorg.

Easter Night 2017[6684]

Een vergelijkbare schatting voor 2017 laat zien dat de 190.000 in drie jaar met zo’n 35.000 is gegroeid naar ongeveer 225.000. Het aandeel van de Oosters-orthodoxe familie (patriarchaten van Constantinopel, Antiochië, Moskou, Georgië, Sofia, Belgrado, Boekarest en andere autocefale kerken) is ongeveer 155.000 en dat van de Oriëntaals-orthodoxe familie (Syriërs, Kopten, Armeniërs, Ethiopiërs en Eritreeërs) is ongeveer 70.000. Naast een groot aantal eerste generatie immigranten betreft het ook mensen wier voorouders zich zelfs voor onze Orthodoxe koningin Anna Pavlovna in Nederland vestigden en autochtonen die zich tot het Orthodoxe geloof hebben bekeerd. Als de groei van het aantal Orthodoxen in Nederlands zich voortzet, bereiken we binnen enkele jaren het aantal van een kwart miljoen Orthodoxen in Nederland.

Financiële ondersteuning

Op dit moment proberen veel Orthodoxe gemeenschappen kerkgebouwen te verwerven. Daarnaast zijn de komende jaren meer Orthodoxe geestelijken nodig om de nieuwe en de reeds gestichte parochies te bedienen. Uiteraard hebben zij een gedegen theologische opleiding nodig. Orthodoxe parochies hebben vaak speciale stichtingen voor de aanschaf en verbouwing van kerkgebouwen. Als u de opleiding van Orthodoxe geestelijken wilt ondersteunen, kunt u bijdragen overmaken op rekening NL35 INGB 0005391620 tnv Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis te Amsterdam. De stichting heeft ANBI-status.

Inschrijving pre-master academisch jaar 2018-2019

De universiteit heeft besloten om de deadline voor inschrijving voor de pre-master/minor  te verlengen tot 15 juli 2018. Omdat een intakegesprek onderdeel is van de toelatingsprocedure is het belangrijk om zich ruim voor deze datum aan te melden.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
LINKEDIN
Instagram