Pre-master/minor Orthodox Christianity

IMG_0202

Dit is een beschrijving van de pre-master Orthodox Christianity die tevens als minor gevolgd kan worden (zie onderaan deze pagina voor de laatste optie). Het aantal plaatsen is beperkt!

De pre-master is bedoeld om een gezamenlijke basis in de Orthodoxe theologie te leggen en academische vaardigheden op master-niveau te brengen. Ingangseisen zijn een universitaire of HBO-bachelor en elementaire bijbelkennis. Het bachelor-diploma mag ook in een niet-theologische richting zijn. Verwacht wordt dan wel dan de kandidaat kennis en vaardigheden in de Orthodoxe theologie op een andere manier heeft verworven of verwerft. Tijdens de pre-master dienen de Orthodoxe studenten een portfolio te vullen waarin zij hun kennis en vaardigheden beschrijven die zij elders of via zelfstudie hebben verworven.

De pre-master kent een studielast van 30 European Credits (één EC staat voor 28 uur studietijd) en wordt gegeven gespreid over het eerste en het tweede semester. Onderaan deze pagina staat het rooster van 2017-2018. De studiebelasting is de helft van een regulier full-time opleiding (die bestaat uit 60 EC per studiejaar). De pre-master bestaat uit de volgende vijf modules van elk 6 EC:

  1. History of Orthodox Christianity
  2. Scripture in Orthodox Christianity
  3. Liturgy in Orthodox Christianity
  4. Orthodox Theology
  5. Orthodox Anthropology

De voertaal is in principe Engels. Er is gekozen voor een innovatieve onderwijsvorm waarbij de student slechts gedurende een aantal intensieve studiedagen aan de VU aanwezig moet zijn. Aanwezigheid op deze intensives is verplicht! Tijdens deze ‘intensives’ zullen de studenten presenteren wat ze thuis en on-line hebben geleerd en geschreven.  Op deze manier is het mogelijk om werk en/of gezin met deze studie te combineren. Een belangrijk voordeel is dat men de studie en het maken van de wekelijkse opdrachten grotendeels naar eigen inzicht kan inplannen. Ervaring leert dat naast discipline het regelmatig contact met de docenten en mede-studenten een belangrijke succesfactor is.

De kosten van de Orthodoxe pre-master zijn €1003 in het academisch jaar 2017-2018, onafhankelijk of de student wel of niet een EU-paspoort heeft.

Bent u geïnteresseerd om als student het Orthodox curriculum te volgen, neem dan contact via dit formulier. Als u een buitenlands bachelor-diploma hebt, is het belangrijk om vroegtijdig contact op te nemen en/of scans van het diploma (met vertaling) naar acot@vu.nl te sturen. Dit geldt ook voor kandidaten die een studentenvisum nodig hebben (de VU vraagt dit visum aan).

De pre-master bereidt de studenten voor op de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care.

Bachelor-studenten van de VU en van andere Nederlandse universiteiten kunnen de pre-master ook als minor volgen. Het is daarbij wel belangrijk om erop te letten of de spreiding over twee semesters en de verplichte intensives te combineren zijn met de hoofdstudie. Ook als je van plan bent de pre-master als minor te volgen is de eerste stap het invullen van dit formulier.

Planning Pre Master & Faculty 2017-2018updated

Facebook
Facebook
YOUTUBE
LINKEDIN
Instagram