Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Het ACOT is opgevolgd door het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Hier vindt u de link naar de website van St Irenaeus.

Graag berichten wij u over een nieuw hoofdstuk in de prille geschiedenis van de Orthodoxe theologie op universitair niveau in Nederland: de oprichting van het St Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut (kortweg St Irenaeus).
St Irenaeus is de opvolger van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie (ACOT) en werd opgericht op 8 april 2020.

Het instituut valt onder het gezag van de Orthodoxe Zendende Instantie, het orgaan dat de ongeveer kwart miljoen mensen met een Orthodoxe achtergrond in Nederland vertegenwoordigt.

Waarom St Irenaeus?

Tien jaar geleden werd het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology (ACEOT) opgericht met als stafleden vader Michael Bakker (directeur) en vader Andrew Louth, die na zijn emeritaat in Durham bereid was als gasthoogleraar maandelijks het Kanaal over te steken. Vijf jaar geleden honoreerde minister Bussemaker de aanvraag voor een Orthodoxe ambtsopleiding en konden we deze opleiding gaan ontwikkelen. Om te benadrukken dat het instituut zowel de Oosterse- als de Oriëntaals-orthodoxe families bedient, werd destijds besloten de “E” van Eastern uit de naam te verwijderen. Bovendien is het Orthodoxe geloof allang niet meer beperkt tot het Oosten.
 
De staf werd uitgebreid met vader John Behr, die de Metropoliet Kallistos Ware leerstoel in de Orthodoxe theologie bekleedt, en vader Joan Lena die liturgische theologie doceert. Inmiddels hebben 15 studenten de pre-master/minor Orthodox Christianity afgerond, drie studenten de Orthodoxe variant van de master Spiritual Care en is één student gepromoveerd. Op dit moment is de derde lichting premaster/minor-studenten afgestudeerd en ronden nog een aantal master-studenten hun studie af. Op 29 augustus 2020 is een nieuw groep studenten begonnen aan hun pre-master of minor.
 
Zowel de ontwikkelingen van de afgelopen jaren als de toekomstplannen vragen om een volgende stap. Een solide basis in de vorm van een zelfstandig instituut en de verdere borging van de pan-Orthodoxe identiteit zijn noodzakelijk geworden. De oprichting van St Irenaeus beoogt onder andere dat te bereiken. 
 
St Irenaeus van Lyon wordt beschouwd als de eerste grote theoloog van de christelijke kerk die in de tweede eeuw heel divers en tegelijkertijd ongedeeld was. Deze kerkvader was de eerste die een alomvattend beeld schetste van Gods oikonomia (heilsbeschikking) van de schepping tot het eschaton (eindtijd). Kortom, een zeer geschikte naamheilige voor ons instituut. Zijn feestdag is op 23 augustus.
 
Een nieuw instituut betekent ook een nieuw bestuur. De zes bestuursleden weerspiegelen de diversiteit van de Orthodoxe gemeenschap in Nederland. Vanuit de Oosters-orthodoxe familie heeft het stichtingsbestuur de volgende leden: prof. mr dr Arno Akkermans (Russisch-orthodoxe parochie Amsterdam, voorzitter), dr Stella Gryllia (Grieks-orthodoxe parochie Rotterdam), drs Nes van Hulzen (Orthodoxe Parochie Amersfoort) en vanuit de Oriëntaals-orthodoxe familie: priester dr Mena Habib (Koptisch-orthodoxe parochie Eindhoven), mr Atiya Turan (Syrisch-orthodoxe parochie Hengelo, secretaris) en drs Mesfin Aman Aragaw MBA (Ethiopisch-orthodoxe kerk Amsterdam, penningmeester).
 
De staf van St Irenaeus zal alle huidige en geplande activiteiten van het ACOT voortzetten en blijft voorlopig bereikbaar op de u bekende mailadressen en telefoonnummers.  
 
Hoewel de pandemie beperkingen oplegt, kunnen de huidige pre-master-, minor- en master-studenten hun studie voortzetten. Ons onderwijs vond al grotendeels online plaats.

Orthodoxe Zendende Instantie

Op 28 oktober 2019 stelde het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI, zie www.orthodox.nl) het bestuursstatuut van de OZI vast. Het bestuur bestaat uit: Metropoliet Athenagoras (Patriarchaat van Constantinopel en voorzitter van de Oosters-orthodoxe koepel OKIN; zie www.orthodoxekerk.net) en Bisschop Arseny (Koptisch-orthodoxe bisschop van Nederland en voorzitter van de Oriëntaals-orthodoxe koepel SOKIN; zie www.sokin.nl). Als bestuurssecretarissen werden benoemd mr drs Annet Crouwel (Russisch-orthodox; links op de foto), en mr Elizabeth Ilik (Syrisch-orthodox; rechts op de foto). Het bestuur van de OZI heeft ook het besluit genomen tot oprichting van het Sint Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Dit instituut zal, als opvolger van het ACOT, Orthodox theologisch onderwijs aanbieden.  

Op 6 november heeft het OZI-bestuur minister Dekker van Rechtsbescherming verzocht om de OZI te erkennen als zendende instantie. Als de minister deze aanvraag, die oorspronkelijk in 2010 is ingediend, honoreert, zouden de Orthodoxen de achtste zelfstandige denominatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden. Al tien jaar biedt een team van Orthodoxe geestelijk verzorgers pastorale zorg aan gedetineerden, maar zij vallen nu onder het Protestantse justitiepastoraat. In dit team zijn de Oosters-orthodoxe en Oriëntaals-orthodoxe families vertegenwoordigd.

Het is een vrij recente ontwikkeling dat de Orthodoxen in Nederland zo hecht met elkaar samenwerken en samen studeren. Maar ook elders zijn de twee Orthodoxe families na een schisma van meer dan 1500 jaar aan het ontdekken wat hen bindt en aan het onderzoeken of er theologische obstakels bestaan voor het herstel van de eucharistische communie. Studenten ervaren het als zeer waardevol om samen de Orthodoxe kerkgeschiedenis en theologie te bestuderen.

Bezoek Patriarch Bartholomeos

Tussen 5 en 8 november bracht Oecumenisch Patriarch Bartholomeos een bezoek aan Nederland om het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg te vieren. In het kader van dit bezoek vierde de patriarch de openingsceremonie van de Heilige Katarinakerk te Zaandam. De parochie van de Heilige Katarina is een voortzetting van de historische Orthodoxe parochie van Amsterdam, gesticht door Griekse handelaren in de 18de eeuw. 

Ook was de “groene patriarch” hoofdspreker op het Watersymposium dat gehouden werd aan de Vrije Universiteit (zie de website van het Water Symposium). Na de conferentie reisde patriarch Bartholomeos naar Den Haag, waar hij in audiëntie werd ontvangen door Koning Willem-Alexander.

Op de laatste dag van zijn bezoek aan Nederland vierde de patriarch de Vespers in de kathedraal van de Heilige Nicolaas te Rotterdam. Bij de deze dienst waren de Antiocheens-orthodoxe bisschop Isaak, de Georgisch-orthodoxe bisschop Dositheus, de Rooms-katholieke bisschop Van den Hende en de Oud-katholieke bisschop Vercammen aanwezig. Het bezoek werd afgerond met een diner, bijgewoond door o.a. de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

Ondersteun ons!

Het ACOT stelt uw gebeden en uw steun aan onze activiteiten en initiatieven zeer op prijs. Hier staat hoe u financieel kunt bijdragen aan onderwijs, onderzoek en overige activiteiten.

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram