Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Reading session met Father John Behr voor ACOT studenten en alumni wordt verplaatst

Door de reisbeperkingen, afgekondigd door de Amerikaanse regering, kan de leessessie met Fr John Behr op 13 april over On the Making of Man van St Gregorios van Nyssa en Ambiguum 41 van St Maximos De Belijder niet doorgaan en zal t.z.t. verplaatst worden. Studenten van het ACOT kunnen dankzij het ‘blended learning format’ hun studies ongehinderd voortzetten. Volgende week zal bekend worden of de bijeenkomst voor de komende ‘intensive’ van de Liturgy course aan de universiteit, dan wel online zal worden gehouden. 

Intensives pre-master en master studenten

Op zaterdag 21 december vond de intensive van de pre-master course Scripture in Orthodox Christianity plaats. Sommige studenten namen virtueel deel; een student stuurde een video met zijn presentatie vanuit Armenië. De studenten presenteerden hun onderzoeksproject en demonstreerden hoe zij geleerd hadden de Schrift apocalyptisch te lezen, waardoor de voorafschaduwingen (types) van Christus in het Oude Testament, zoals Samson en Joseph, onthuld worden. 

Op 20 december voegde vader John Behr zich bij de master studenten die de course Life and Death bij hem volgen, een veelzijdige module waarin onder andere teksten van St Irenaeus van Lyon en St Ignatios van Antiochië, maar ook van moderne wetenschappers en romanciers behandeld werden.

Nieuws Orthodoxe Zendende Instantie

Op 28 oktober 2019 stelde het bestuur van de Orthodoxe Zendende Instantie (OZI, zie www.orthodox.nl) het bestuursstatuut van de OZI vast. Het bestuur bestaat uit: Metropoliet Athenagoras (Patriarchaat van Constantinopel en voorzitter van de Oosters-orthodoxe koepel OKIN; zie www.orthodoxekerk.net) en Bisschop Arseny (Koptisch-orthodoxe bisschop van Nederland en voorzitter van de Oriëntaals-orthodoxe koepel SOKIN; zie www.sokin.nl). Als bestuurssecretarissen werden benoemd mr drs Annet Crouwel (Russisch-orthodox; links op de foto), en mr Elizabeth Ilik (Syrisch-orthodox; rechts op de foto). Het bestuur van de OZI heeft ook het besluit genomen tot oprichting van het Sint Irenaeus Orthodox Theologisch Instituut. Dit instituut zal, als opvolger van het ACOT, Orthodox theologisch onderwijs aanbieden.  

Op 6 november heeft het OZI-bestuur minister Dekker van Rechtsbescherming verzocht om de OZI te erkennen als zendende instantie. Als de minister deze aanvraag, die oorspronkelijk in 2010 is ingediend, honoreert, zouden de Orthodoxen de achtste zelfstandige denominatie binnen het Ministerie van Justitie en Veiligheid worden. Al tien jaar biedt een team van Orthodoxe geestelijk verzorgers pastorale zorg aan gedetineerden, maar zij vallen nu onder het Protestantse justitiepastoraat. In dit team zijn de Oosters-orthodoxe en Oriëntaals-orthodoxe families vertegenwoordigd.

Het is een vrij recente ontwikkeling dat de Orthodoxen in Nederland zo hecht met elkaar samenwerken en samen studeren. Maar ook elders zijn de twee Orthodoxe families na een schisma van meer dan 1500 jaar aan het ontdekken wat hen bindt en aan het onderzoeken of er theologische obstakels bestaan voor het herstel van de eucharistische communie. Studenten ervaren het als zeer waardevol om samen de Orthodoxe kerkgeschiedenis en theologie te bestuderen.

Bezoek Patriarch Bartholomeos

Tussen 5 en 8 november bracht Oecumenisch Patriarch Bartholomeos een bezoek aan Nederland om het Gouden Jubileum van het Aartsbisdom van België en het Exarchaat van Nederland en Luxemburg te vieren. In het kader van dit bezoek vierde de patriarch de openingsceremonie van de Heilige Katarinakerk te Zaandam. De parochie van de Heilige Katarina is een voortzetting van de historische Orthodoxe parochie van Amsterdam, gesticht door Griekse handelaren in de 18de eeuw. 

Ook was de “groene patriarch” hoofdspreker op het Watersymposium dat gehouden werd aan de Vrije Universiteit (zie de website van het Water Symposium). Na de conferentie reisde patriarch Bartholomeos naar Den Haag, waar hij in audiëntie werd ontvangen door Koning Willem-Alexander.

Op de laatste dag van zijn bezoek aan Nederland vierde de patriarch de Vespers in de kathedraal van de Heilige Nicolaas te Rotterdam. Bij de deze dienst waren de Antiocheens-orthodoxe bisschop Isaak, de Georgisch-orthodoxe bisschop Dositheus, de Rooms-katholieke bisschop Van den Hende en de Oud-katholieke bisschop Vercammen aanwezig. Het bezoek werd afgerond met een diner, bijgewoond door o.a. de burgemeester van Rotterdam, Ahmed Aboutaleb.

 

Ondersteun ons!

Het ACOT stelt uw gebeden en uw steun aan onze activiteiten en initiatieven zeer op prijs. Hier staat hoe u financieel kunt bijdragen aan onderwijs, onderzoek en overige activiteiten.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram