Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Motie aangenomen voor vrije universiteitskeuze

Op dinsdag 2 juli nam de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD aan die zogeheten ambtsopleidingen of seminaries de mogelijkheid biedt om zich te vestigen aan een universiteit naar keuze. De minister van OCW heeft laten weten dat ze de motie gaat uitvoeren. Hiermee hebben de Orthodoxen en andere niet-Protestanten weer de vrijheid om hun theologisch onderwijs in te richten zoals zij willen (uiteraard volgens academische kwaliteitsstandaarden) en samen te werken met wie zij willen. Een belangrijke stap in de emancipatie van de kwart miljoen Orthodoxen in Nederland!

 

Vernieuwing en uitbreiding van de pre-master

Na volgend academisch jaar willen we de pre-master vernieuwen door onder andere het aantal intensives (op dit moment zeven) terug te brengen naar twee of drie. Het houden van minder frequente, maar langer durende bijeenkomsten maakt het mogelijk het groeiend aantal belangstellenden van buiten Nederland tot de opleiding toe te laten. Op verzoek van onze studenten plannen we ook een uitbreiding van de pre-master met een tweede jaar van 30 studiepunten (European Credits). Hiermee ontstaat een ‘mini-bachelor’ die in combinatie met de theologische kennis en competenties die onze studenten vaak al elders hebben verworven een stevige basis biedt voor een masteropleiding.

Nieuwe masters en de post-master

Samen met onze master-studenten brengen we in kaart wat een Orthodox geestelijk verzorger in huis moet hebben, en onderzoeken we hoe en waar hij of zij het beste kan worden opgeleid. Steeds meer van onze studenten geven aan met wetenschappelijk onderzoek verder te willen gaan. Daarom zijn we bezig met plannen voor een Orthodoxe research master in samenwerking met Orthodoxe zuster-instituten in Europa. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze studenten perspectief kunnen bieden op een baan als docent in het (voortgezet) onderwijs. Tot slot willen we de post-master vormgeven als een community of learners die regelmatig bijeenkomt in o.a. een winter- of summerschool in één van de Orthodoxe kloosters in Nederland.

Orde van Sankt Ignatios voor vader Andrew

Aan ons staflid vader Andrew Louth, emeritus hoogleraar van Durham University en emeritus gasthoogleraar aan de VU, is de Orde van Sankt Ignatios toegekend. Op 14 december 2019 zal hij deze prijs in ontvangst nemen in Zweden. Zijn ACOT-collega’s zullen hierbij aanwezig zijn en deelnemen aan de conferentie over contemplatieve tradities die ter ere van vader Andrew zal worden gehouden.

Ondersteun ons!

Het ACOT stelt uw gebeden en uw steun aan onze activiteiten en initiatieven zeer op prijs. Hier staat hoe u financieel kunt bijdragen aan onderwijs, onderzoek en overige activiteiten.

 

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram