Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Benoeming vader John Behr aan de Universiteit van Aberdeen

Aberdeen University heeft vader John Behr benoemd tot Professor in Divinity. Deze prestigieuze positie zal hij combineren met de Metropolitan Kallistos in Orthodox Theology – leerstoel in Nederland. Vader John verhuist naar Aberdeen en komt dus een stuk dichterbij ons te wonen. 

Pre-master/minor Orthodox Christianity 2019-2020 van start

Op 31 augustus kwam de nieuwe lichting pre-master/minor studenten voor het eerst bij elkaar. Het is een groep van 12 studenten, waarvan de meesten tot een van de Orthodoxe tradities behoren. 

Conferentie over Kerkvaders in Oxford

Tussen 19 en 24 augustus werd voor de achttiende keer de International Conference on Patristic Studies gehouden. Meer dan duizend deelnemers verzamelden zich in Oxford, onder wie drie stafleden van ons centrum. Als één van de hoofdsprekers sprak vader John Behr tot een volle zaal (zie foto). Zijn lezing met de titel ‘The Gospel of John in the Second Century’ was een vervolg op de oratie die hij op vrijdag 13 januari 2017 uitsprak in Amsterdam bij de aanvaarding van de Metropoliet Kallistos Ware leerstoel in de Orthodoxe theologie. Zijn lezing en het bijbehorende boek bij Oxford University Press werden baanbrekend genoemd. Een mooie opsteker voor de Orthodoxe geleerden die ruim vertegenwoordigd waren en met vr John werken aan de renaissance van de Orthodoxe theologie! Vader Michael Bakker sprak in zijn voordracht over de Mystagogia van St. Maximos de Belijder en over intuïtief of spiritueel weten versus rationeel weten. In de zevende eeuw ontwikkelde St Maximos de christelijke synthese van het Bijbelse mensbeeld en dat van de Griekse filosofen verder tot een ware bibliotheek van technieken en inzichten. Deze synthese is praktisch toepasbaar, ook voor de moderne mens. Onze Honorary Fellow vader Andrew Louth sprak in de sessie gewijd aan St Gregorius van Nyssa.

Conferentie over seksuele diversiteit

Van 16 tot 19 augustus vond ook in Oxford een conferentie over een gevoelig onderwerp plaats. Orthodoxe wetenschappers uit de hele wereld zetten het gesprek voort over seksualiteit en pastorale zorg, dat we twee jaar geleden vanuit ons centrum voorzichtig begonnen. Deze keer waren we met nog meer experts, zoals psychiaters, therapeuten, biologen, filosofen, priesters, gasten van andere kerken en LGBT-activisten. Omdat we hadden afgesproken om weer de Chatham House rule (je mag een spreker citeren maar zonder zijn of haar naam te noemen) in acht te nemen, kon men vrijuit spreken. In deze setting van vertrouwen en respect konden we luisteren naar persoonlijke getuigenissen over buitensluiting en geweld, dilemma’s uit de pastorale praktijk, interpretatie van kanonieke regels, inzichten van genetici en psychologen enz. Publicaties zijn in de maak en we zullen de wetenschappelijke dialoog voortzetten. In deze video komen verschillende deelnemers aan het woord, die de op de conferentie besproken onderwerpen vanuit hun invalshoek belichten.

 

Tweede Kamer garandeert vrijheid seminaries

Op dinsdag 2 juli nam de Tweede Kamer een motie van CDA en VVD aan die ambtsopleidingen of seminaries de mogelijkheid biedt om zich te vestigen aan een universiteit naar keuze en daarbij hun financiering van rijkswege mee te nemen. De vorige minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap had in december 2016 in haar besluit over modernisering van de financiering van ambtsopleidingen onverwachts een clausule opgenomen die seminaries gevestigd aan de Vrije Universiteit beknotte in hun (financiële) autonomie. De Tweede Kamer stelde in 2017 direct kritische vragen over de grote afhankelijkheid die hierdoor ontstond. CDA-Kamerlid Harry van der Molen en VVD-Kamerlid Judith Tielen hebben nu in hun motie een oplossing aangereikt. Een overweldigende meerderheid van de Kamer (zie onderstaande stemmingsuitslag) ondersteunde dit voorstel. Minister Ingrid van Engelshoven heeft laten weten dat ze de motie zal uitvoeren. Hiermee hebben de Orthodoxen en andere denominaties weer de vrijheid om hun theologisch onderwijs in te richten zoals zij willen (uiteraard volgens academische kwaliteitsstandaarden) en samen te werken met wie zij willen. Een belangrijke stap in de emancipatie van de kwart miljoen Orthodoxen in Nederland!

Save the date

Op 20 december: lezing door vader John Behr, zie deze pagina.

Op 23 en 24 januari: voor studenten en alumni van het ACOT worden lees-sessies met vader John georganiseerd, zie deze pagina.

Ondersteun ons!

Het ACOT stelt uw gebeden en uw steun aan onze activiteiten en initiatieven zeer op prijs. Hier staat hoe u financieel kunt bijdragen aan onderwijs, onderzoek en overige activiteiten.

 

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram