Nieuws van het Amsterdams Centrum voor Orthodoxe Theologie

Op zaterdag 25 mei kwamen onze studenten van de pre-master/minor Orthodox Christianity bijeen voor een ‘intensive’. Zij presenteerden hun papers voor het onderdeel Orthodox Theology van vader John Behr. Een dergelijke ‘flipped classroom’ is onderdeel van onze manier van onderwijs via ‘blended learning’, een combinatie van online studie en fysieke bijeenkomsten. Deze vernieuwende vorm van onderwijs bevalt nog steeds zeer goed en stelt studenten in staat om studie, kerk en eventueel werk, gezin en een andere opleiding efficiënt te combineren.

Aanmelding voor volgend academisch jaar

De deadline voor aanmelding tot de pre-master Orthodox Christianity is verlengd van 31 mei naar 15 juli. Een bachelor-student aan een Nederlandse universiteit of HBO die deze opleiding als minor in zijn of haar studie wil passen, heeft meer tijd om zich in te schrijven. Voor beide categorieën geldt echter dat er nog een paar plaatsen beschikbaar zijn voor het jaar 2019/2020.

Vernieuwing en uitbreiding van de pre-master

Na volgend academisch jaar willen we de pre-master vernieuwen door onder andere het aantal intensives (op dit moment zeven) terug te brengen naar twee of drie. Het houden van minder frequente, maar langer durende bijeenkomsten maakt het mogelijk het groeiend aantal belangstellenden van buiten Nederland tot de opleiding toe te laten. Op verzoek van onze studenten plannen we ook een uitbreiding van de pre-master met een tweede jaar van 30 studiepunten (European Credits). Hiermee ontstaat een ‘mini-bachelor’ die in combinatie met de theologische kennis en competenties die onze studenten vaak al elders hebben verworven een stevige basis biedt voor een masteropleiding.

Nieuwe masters en de post-master

Samen met onze master-studenten brengen we in kaart wat een Orthodox geestelijk verzorger in huis moet hebben, en onderzoeken we hoe en waar hij of zij het beste kan worden opgeleid. Steeds meer van onze studenten geven aan met wetenschappelijk onderzoek verder te willen gaan. Daarom zijn we bezig met plannen voor een Orthodoxe research master in samenwerking met Orthodoxe zuster-instituten in Europa. Daarnaast onderzoeken we hoe we onze studenten perspectief kunnen bieden op een baan als docent in het (voortgezet) onderwijs. Tot slot willen we de post-master vormgeven als een community of learners die regelmatig bijeenkomt in o.a. een winter- of summerschool in één van de Orthodoxe kloosters in Nederland.

Orde van Sankt Ignatios voor vader Andrew

Aan ons staflid vader Andrew Louth, emeritus hoogleraar van Durham University en emeritus gasthoogleraar aan de VU, is de Orde van Sankt Ignatios toegekend. Op 14 december 2019 zal hij deze prijs in ontvangst nemen in Zweden. Zijn ACOT-collega’s zullen hierbij aanwezig zijn en deelnemen aan de conferentie over contemplatieve tradities die ter ere van vader Andrew zal worden gehouden.

Ondersteun ons!

Het ACOT stelt uw gebeden en uw steun aan onze activiteiten en initiatieven zeer op prijs. Hier staat hoe u financieel kunt bijdragen aan onderwijs, onderzoek en overige activiteiten.

Facebook
Facebook
YOUTUBE
Instagram