Stichting en ANBI

Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis

ACOT wordt ondersteund door de Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis. Deze stichting ressorteert onder de Stichting Orthodoxe Kerk in Nederland (OKIN) en valt daarmee onder diens groepsbeschikking van de Belastingdienst ten aanzien van de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan de stichting zijn derhalve fiscaal aftrekbaar.

RSIN/Fiscaal nummer: 8224.19.956

Postadres: Icaruslaan 18, 1185 JM Amstelveen

Email: hvdtak@xs4all.nl

Telefoon: 020-6414528

Doelstelling van de stichting 

Het bevorderen van de kennis van de levende wereld achter iconen, Orthodoxe kerkzang en Dostojevski

Beknopt beleidsplan voor de verwezenlijking van deze doelstelling:

A. Theologie

De stichting beijvert zich voor de wetenschappelijke bestudering in Nederland van de derde grote stroming van het christendom door:

1. het oprichten en onderhouden van het Amsterdam Centre for Eastern Orthodox Theology met een bijbehorend (gast)hoogleraarschap;

2. ondersteuning van academisch onderzoeken op het gebied van de Oosters-orthodoxe theologie en haar in-culturalisatie (in Europa);

3. ondersteuning van bijbehorend onderwijs, met name ter (na)scholing van Orthodoxe geestelijke verzorgers voor Nederlandse gevangenissen, ziekenhuizen, scholen en de krijgsmacht.

B. Spiritualiteit

De stichting wil tegemoet komen aan de groeiende interesse in de Orthodoxe spiritualiteit door lezingen, publicaties en mediaoptredens voor een breed publiek.

C. Praxis

De stichting ondersteunt praktische projecten vanuit de Oosters-orthodoxe kerk op het gebied van pastoraat en diaconaat, indien mogelijk in samenwerking met katholieken en protestanten, waarbij kennis, kunde en spiritualiteit gedeeld kunnen worden.

Het bestuur van de stichting:

voorzitter: prof. M. V. Antokolskaia

secretaris: dr. J.G van der Tak

penningmeester: ing. J.M van der Kamp

lid: vr. Hildo Bos

De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging.

Het bestuur heeft als onbezodigd directeur aangesteld dr. Michael Bakker.

Financiële Verantwoording: Het overzicht van Baten en Lasten over het kalenderjaar 2020 treft U hier aan: Baten&Lasten ACOT 2020.

Het bankrekeningnummer van de stichting is NL35INGB0005391620

t.n.v. Stichting Orthodoxe Theologie, Spiritualiteit en Praxis, te Amsterdam

IBAN: NL35INGB0005391620

BIC: INGBNL2A

Twitter
Visit Us
Follow Me
YOUTUBE
Instagram